Eigen bijdrage zorg voor slachtoffers letselschade

 

Wie zorg nodig heeft die vanuit de AWBZ en Wmo komt, betaalt sinds 1 januari 2013 een eigen bijdrage die afhankelijk is van het vermogen, de zogenoemde vermogensinkomensbijtelling, beter bekend als de vermogenstoets.

Letselschadeslachtoffers worden niet vrijgesteld van deze vermogenstoets en dit leidt tot onrechtvaardige situaties. Veel letselschadeslachtoffers krijgen weliswaar een groot geldbedrag, maar dit is een potje voor de toekomst, aangezien veel slachtoffers geen of weinig verdiencapaciteit meer hebben.

Het Verbond van Verzekeraars, letselschadeadvocaten en Slachtofferhulp Nederland vinden dat er alsnog een vrijstelling moet komen voor deze groep.

Lees hier het volledige artikel: Veel geld na letsel en nog een zorg erbij.