Radar: vermogensbelasting over letselschade-uitkering

Letselschadeslachtoffers sluiten hun zaak meestal af met één groot bedrag dat alle toekomstige schade moet dekken. Tegenover het bedrag staan concrete kosten, dus er kan niet gesproken worden van een 'vermogen'. Toch moeten slachtoffers vermogensbelasting betalen.

Zowel de Vereniging van letselschade-advocaten (LSA), als Slachtofferhulp Nederland en het Verbond van Verzekeraars, vinden het onrechtvaardig dat de schadeuitkering niet vrijgesteld wordt van vermogensbelasting.

Geertruid van Wassenaer sprak hierover met Tros Radar. U kunt het fragment hier terugkijken.


Terug naar het overzicht
Vermogensbelasting over letselschade-uitkering