Brandwonden na laserbehandeling: kliniek aansprakelijk

Letselschade na laserbehandeling en (onredelijke) algemene voorwaarden

De vraag naar cosmetische ingrepen is de laatste jaren flink toegenomen, ook onder jongeren. Met name botoxprikken tegen rimpels en fillers om vollere lippen te krijgen zijn populair. Maar cosmetische ingrepen zijn helaas niet altijd zonder risico. Er zijn geregeld patiënten met ernstige complicaties, verminkingen en soms blijvend letsel. Dit kan het gevolg zijn van cosmetische behandelingen die niet goed zijn uitgevoerd.

  • Uitsluiten aansprakelijkheid/schade in de algemene voorwaarden

Het komt helaas voor dat de algemene voorwaarden de vergoeding van schade beperken of zelfs uitsluiten. Soms moet een klant voor de behandeling een verklaring invullen dat de mogelijke risico’s bekend zijn. Ook kent u vast de bordjes met “behandeling op eigen risico”. Op deze manier proberen klinieken, schoonheidsspecialisten en andere behandelaren aan aansprakelijkheid te ontkomen.

In deze blog behandelen we een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. De kern van de zaak is of de laserkliniek aansprakelijk is voor de brandwonden ontstaan na een laserbehandeling. De rechter meent - kort gezegd – van wel. De algemene voorwaarden, waarin aansprakelijkheid voor brandwonden is uitgesloten, redden de laserkliniek niet.

  • Waar ging het om?

Een mevrouw ging sinds 2018 naar een laserkliniek voor het ontharen van verschillende lichaamsdelen, waaronder haar benen. Bij haar eerste bezoek heeft ze een verklaring ondertekend. Daarin was opgenomen dat de laserkliniek niet aansprakelijk is voor (lichte) verbrandingen, huidirritatie of allergische (huid)reacties. Ook de algemene voorwaarden sloten aansprakelijkheid uit.

De behandelingen in 2018 en 2019 gingen goed. In 2020 heeft de mevrouw opnieuw een laserbehandeling aan haar benen ondergaan. Als gevolg hiervan heeft zij ernstige tweedegraads brandwonden aan beide benen opgelopen.

  • De vordering

De mevrouw vordert een schadevergoeding. Zij meent dat de laserkliniek de behandeling niet goed heeft uitgevoerd. Als gevolg van de behandeling heeft zij maandenlang last gehad van pijnlijke en gevoelige benen en bijna een jaar rondgelopen met witte pigmentatievlekken.

  • Het verweer van de laserkliniek

De laserkliniek vindt dat de behandeling goed is uitgevoerd en dat zij niet aansprakelijk is voor de schade. De mevrouw zou vaker de behandeling hebben ondergaan, zonder pijn of ongemak. De laserstand stond daarnaast volgens de kliniek op een veilige en lage stand.

De huidreactie (brandwonden) zouden tot de normale risico’s van de behandeling horen.
Bovendien beroept de laserkliniek zich op de uitsluiting van de aansprakelijkheid in de
algemene voorwaarden.

  • Oordeel van de rechter

De rechter geeft de mevrouw gelijk. De rechtbank concludeert dat de laserkliniek de
behandeling niet goed heeft uitgevoerd en de mevrouw daardoor schade (brandwonden)
heeft opgelopen. De brandwonden behoren niet tot de normale risico’s van de behandeling.
De laserkliniek moet deze schade vergoeden.

Het maakt niet uit dat de huid van de mevrouw inmiddels is hersteld. De mevrouw had
voor de behandeling ingestemd met normale, te verwachten risico’s van de behandeling.
Dat zij brandwonden zou overhouden, had zij niet hoeven te verwachten.

Het argument van de laserkliniek dat aansprakelijkheid op grond van de algemene
voorwaarden is uitgesloten slaagt niet. De voorwaarden zijn volgens de rechtbank
onredelijk. De vrouw was immers een consument. Door de consumentenbescherming is
de verkoper beperkt in de mogelijkheid om aansprakelijkheid uit te sluiten en de
consument in zijn rechten te beperken. De laserkliniek mocht zich op die voorwaarden dus
niet beroepen.

Terug naar het overzicht