Veelgestelde vragen

Wij verwelkomen u graag op ons kantoor voor een oriënterend en gratis gesprek. Kom bij ons binnen, dan bespreken wij de mogelijkheden van uw zaak. Ter voorbereiding volgt hier een overzicht van veelgestelde vragen.

Op internet zult u met de zoekterm ‘letselschade’ allerlei hulpverleners vinden. Er bestaan onderling grote verschillen, dus let goed op. Voor slachtoffers is het belangrijk om te weten dat een letselschade (LSA) advocaat iets anders is dan een letselschade specialist of letselschade expert.

Lees het volledige antwoord

In deze situatie komt er van alles op u af: u moet herstellen, u kunt misschien een tijdje niet werken en u maakt allerlei kosten. Goede en betrouwbare rechtshulp is dan van groot belang. Wij kunnen u daarover adviseren. Een eerste advies bij ons kantoor is altijd vrijblijvend en kosteloos. Als wij uw zaak gaan behandelen zullen wij u veel werk en zorgen uit handen nemen. Wij zorgen ervoor dat u van begin tot einde zo goed mogelijk wordt geholpen.

De behandeling van uw zaak loopt verloopt in meerdere stappen: Aansprakelijkheid erkend krijgen Medische informatie inwinnen Schade vaststellen

Lees het volledige antwoord

Dit hangt af van de situatie. Zolang niemand erkent dat hij aansprakelijk is, zijn de kosten van rechtshulp voor uw eigen rekening. Zodra iemand de aansprakelijkheid erkent, geldt een speciale regel. Dan moet de aansprakelijke partij uw rechtsbijstandkosten betalen.

Lees het volledige antwoord

Voorbeelden zijn o.a. reis- of vervoerskosten in verband met bezoek aan arts of ziekenhuis, verblijfskosten in het ziekenhuis of revalidatiecentrum, verlies van arbeidsvermogen.

Lees het volledige antwoord

Een ongeluk kan de dood van een dierbare tot gevolg hebben. Nabestaanden kunnen aanspraak maken op schadevergoeding.

Lees het volledige antwoord

Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Neem dan tijdig contact op met uw verzekeraar en doet u een melding. Over het algemeen zal uw verzekeraar uw zaak eerst zelf ter hand willen nemen.

Lees het volledige antwoord

Uw letselschadezaak kan pas worden afgewikkeld als de medische behandeling klaar is en er sprake is van een medische eindtoestand. Zolang u nog wordt behandeld, krijgt u voorschotten van de aansprakelijke partij. Wij onderhandelen voor u met de verzekeraar over de hoogte van de voorschotten. Dit gaat aan de hand van de schadestaat: een goed onderbouwde opstelling van uw schade. Als het goed is, dekken de voorschotten uw uitgaven.

Pijn en gemiste levensvreugde kan je niet compenseren. Toch kan een vergoeding enige troost bieden. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de persoonlijke situatie: de ernst van het letsel, de beperkingen of ontsieringen. Het maakt verschil op welke leeftijd iemand letsel oploopt. Meestal wordt het smartengeld hoger naarmate het letsel ernstiger is en het slachtoffer jonger.

De duur van uw zaak hangt af van de tijd die uw lichaam nodig heeft om te herstellen. Eerst moet duidelijkheid komen over de medische gevolgen van uw letsel. Dit kost tijd. Ook moeten we kunnen vaststellen wat de gevolgen van het letsel zijn in uw privé- en werksituatie. Houd er rekening mee dat uw zaak pas na enkele jaren definitief is geregeld. Gemiddeld genomen loopt een letselschadezaak bij ons twee tot drie jaar.

Lees het volledige antwoord

Uiteindelijk is duidelijk wat de gevolgen van het ongeluk zijn voor uw werk en privéleven. Dan kunt u onderhandelen over de hoogte van uw schade. Wij streven naar een schadevergoeding waarmee u - zoveel mogelijk - kunt leven alsof het ongeluk niet was gebeurd. Waar dat niet kan, moet een passende vergoeding komen. Zeker als het gaat om een grote schade, maken wij gebruik van een rekenkundig bureau. Daar werken specialisten in het berekenen van schade wegens verlies van arbeidsvermogen

De behandeling van een letselschadezaak vergt kennis van het rechtssysteem. Er zijn veel partijen bij betrokken. Daarom is het belangrijk dat u iemand aan uw zijde heeft die u met raad en daad kan bijstaan. Iemand die weet waarop u wel aanspraak kunt maken en waarop niet.

Lees het volledige antwoord

Nederland kent ook rechtshulp die de overheid betaalt. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten uw inkomen en vermogen onder bepaalde grenzen liggen (zie www.rvr.org). Uw advocaat kan een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Lees het volledige antwoord

Als u het met de aansprakelijke partij eens bent over de hoogte van de schade, sluit u daarmee een contract. Dat heet een vaststellingsovereenkomst. In zo'n vaststellingsovereenkomst zijn alle afspraken vastgelegd. Er staat ook in, dat u verder geen aanspraken meer hebt. Ook niet in een later stadium. Vóórdat u tekent laat u zich door ons natuurlijk uitgebreid adviseren.

Het is aan u als slachtoffer om het bewijs van uw schade te leveren. Daarom is het belangrijk om zo veel mogelijk bewijsstukken te bewaren. Het kan daarbij gaan om betalingsbewijzen, maar ook om rekeningen, salarisstroken, jaaropgaven of andere stukken waarmee u uw schade kunt aantonen.

Lees het volledige antwoord

Soms weigert de veroorzaker van de gebeurtenis of de verzekeraar de aansprakelijkheid te erkennen. Wij kunnen u adviseren over uw kansen op succes bij de rechter. In eenvoudige zaken gaat het om een deelgeschil bij de rechtbank. Maar soms zijn partijen het niet eens over de toedracht van het ongeval. Dan moeten er getuigen of deskundigen worden gehoord. Daarvoor kan een bodemprocedure nodig zijn. Zo'n proces kan uw zaak soms zelfs versnellen.

Lees het volledige antwoord

De vergoedingen die u ontvangt worden door de fiscus beschouwd als netto bedragen. U hoeft deze ook niet bij uw belastbaar inkomen op te geven. Wel kan de omvang zodanig zijn dat u vermogensbelasting (box 3) moet betalen. Deze bedraagt 1,2%. Overleg hierover met uw belastingadviseur is handig voordat u uw aangifte indient.

Eerst wisselen partijen schriftelijk hun standpunten uit. Maar daarna beveelt de rechtbank meestal dat beide partijen persoonlijk voor de rechtbank moeten verschijnen.

Lees het volledige antwoord

Met deze partijen krijg ik te maken bij een letselschadezaak: - De schaderegelaar - De arbeidsdeskundige - De ergotherapeut - De care manager - De rekenkundige

Lees het volledige antwoord