Nieuws

Minister wil mediation bevorderen

16-07-2018

Minister Dekker wil mediation bevorderen. Dit licht hij uitgebreid toe in zijn brief aan de Tweede Kamer. Hij schrijft onder meer:

"Er is niet alleen aandacht voor de juridische elementen, maar ook voor de achterliggende problemen.

Daarmee is mediation één van de vormen van buitengerechtelijke geschilbeslechting met een (vergeleken met de andere vormen) grotere kans op duurzame oplossingen waarmee mensen echt geholpen.”

 

Vrijstelling vermogensinkomenbijtelling

16-07-2018

De Tweede Kamer heeft zich voorgenomen slachtoffers vrij te stellen van de vermogensinkomenbijtelling (VIB). Dit zou eindelijk gerechtigheid betekenen voor slachtoffers die volledig afhankelijk zijn van het vermogen dat zij ontvangen om hun jaarlijkse schade te compenseren.

Vermogensbelasting over letselschade-uitkering

12-04-2017

Radar: vermogensbelasting over letselschade-uitkering

Letselschadeslachtoffers sluiten hun zaak meestal af met één groot bedrag dat alle toekomstige schade moet dekken. Tegenover het bedrag staan concrete kosten, dus er kan niet gesproken worden van een 'vermogen'. Toch moeten slachtoffers vermogensbelasting betalen.

Zowel de Vereniging van letselschade-advocaten (LSA), als Slachtofferhulp Nederland en het Verbond van Verzekeraars, vinden het onrechtvaardig dat de schadeuitkering niet vrijgesteld wordt van vermogensbelasting.

Geertruid van Wassenaer sprak hierover met Tros Radar. U kunt het fragment hier terugkijken.

 

 

Wetsvoorstel Affectieschade

06-04-2017

 

Op 6 april 2017 heeft de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel vergoeding affectieschade niet controversieel verklaard. Dit betekent dat het wetsvoorstel behandeld zal worden in de Tweede Kamer. De behandeling staat vooralsnog gepland voor week 19. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal het doorgaan naar de Eerste Kamer. Wordt het wetsvoorstel door beide kamers aangenomen, dan betekent dit dat mensen die hun dierbare verliezen, of zeer ernstig gewond zien raken, ook smartengeld kunnen krijgen.

Het vorige wetsvoorstel affectieschade is in 2005 gesneuveld in de Eerste Kamer. Onder meer de ANWB, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschadeadvocaten (LSA) maken zich al vele jaren sterk voor het wetsvoorstel affectieschade. Zij schreven voor de behandeling op 6 april gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze benadrukken hoe belangrijk affectieschade is voor de naasten die een dierbare verliezen of gewond zien raken.

Tips uit de praktijk:de inzittendenverzekering

23-12-2016

 

 Het einde van het jaar nadert. Een jaar waarin wij veel ellende voorbij hebben zien komen. Wij proberen iedereen die letsel heeft opgelopen te helpen. Helaas komen wij ook situaties tegen waarin wij mensen niet kunnen helpen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer iemand een verkeersongeval overkomt waarvoor niet iemand anders aansprakelijk kan worden gesteld. In principe dient u dan uw eigen schade te dragen. Wat veel mensen niet weten is dat u zich hiervoor kunt verzekeren door een inzittendenverzekering af te sluiten.

Kerstwens en verhuisbericht

23-12-2016

Eigen bijdrage zorg voor slachtoffers letselschade

17-11-2016

 

Wie zorg nodig heeft die vanuit de AWBZ en Wmo komt, betaalt sinds 1 januari 2013 een eigen bijdrage die afhankelijk is van het vermogen, de zogenoemde vermogensinkomensbijtelling, beter bekend als de vermogenstoets.

Letselschadeslachtoffers worden niet vrijgesteld van deze vermogenstoets en dit leidt tot onrechtvaardige situaties. Veel letselschadeslachtoffers krijgen weliswaar een groot geldbedrag, maar dit is een potje voor de toekomst, aangezien veel slachtoffers geen of weinig verdiencapaciteit meer hebben.

Het Verbond van Verzekeraars, letselschadeadvocaten en Slachtofferhulp Nederland vinden dat er alsnog een vrijstelling moet komen voor deze groep.

Lees hier het volledige artikel: Veel geld na letsel en nog een zorg erbij.

Prinsjesdag 2016 en letselschade

22-09-2016

Van cliënten die hun letselschadezaak afsluiten met een lumpsumuitkering krijgen wij regelmatig de vraag wat de fiscale consequenties daarvan zijn. Met Prinsjesdag zijn er nieuwe plannen aangekondigd op het gebied van vermogensbelasting. Deze plannen hebben ook gevolgen voor de afwikkeling van letselschadezaken.

Vliegramp Malaysia Airlines MH17 17-07-2014

18-07-2016

 

Het is inmiddels twee jaar geleden dat de ramp met vlucht MH17 plaatsvond. In de afgelopen periode is er met een groot aantal nabestaanden overeenstemming bereikt over de contouren van een regeling met Malaysia Airlines. De verdere details daarvan worden uitgewerkt en de verwachting is dat de deal in de loop van juli en augustus 2016 zal zijn afgerond.


Voor een groep nabestaanden is er nog geen deal tot stand gekomen. Daarover zal nog worden dooronderhandeld met Malaysia Airlines. Het streven is om ook in deze zaken een regeling te treffen.


De deal heeft alleen betrekking op Malaysia Airlines en haar verzekeraars. Dit betekent dat nabestaanden nog wel hun claimrecht behouden op andere partijen die aansprakelijk kunnen zijn. Daarvoor is nader feitelijk onderzoek van groot belang, zoals de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT). Het kernteam staat dan ook in overleg met het Openbaar Ministerie.


Het nieuws dat naar buiten gebracht wordt over de juridische afwikkeling, is door het Kernteam MH17 afgestemd met de advocaten van Malaysia Airlines. Het Kernteam MH17, dat bestaat uit zes Nederlandse letselschadeadvocaten, heeft het afgelopen anderhalf jaar namens de nabestaanden van op dit moment 182 slachtoffers onderhandeld met Malaysia Airlines.

Op dit moment behartigt mr. Wytema de belangen van nabestaanden van 30 slachtoffers.

Vliegramp Malaysia Airlines MH17 17-07-2014

23-05-2016

 

De vliegramp met het toestel van vlucht MH17 staat voor altijd in ons geheugen gegrift.


Inmiddels is het bijna twee jaar geleden dat de ramp zich heeft voorgedaan. De afgelopen maanden is het kernteam van zes slachtoffer-advocaten druk geweest met het voeren van onderhandelingen met Malaysia Airlines en haar verzekeraars. Evert Wytema maakt onderdeel van het kernteam. Ons kantoor behartigt intussen de belangen van nabestaanden van 29 slachtoffers waaronder ook enkele Maleisische families. In totaal hebben nabestaanden van 182 slachtoffers zich bij de advocaten van het kernteam aangesloten. De hoop is dat er op korte termijn een regeling met Malaysia Airlines kan worden getroffen. Als dat niet mogelijk is zal er in Nederland een procedure moeten worden gestart vanwege het bestaan van de vervaltermijn van twee jaar.


Er vindt ook samenwerking plaats met buitenlandse advocaten. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen de leden van het kernteam en Slachtofferhulp Nederland, de Stichting Vliegramp MH17 en het Openbaar Ministerie.

International Aviation Law in Edinburgh

23-05-2016

 

Op 20 mei 2016 heeft in Edinburgh (Schotland) het 9e Congres on International Aviation Law plaatsgevonden. Evert Wytema heeft dat congres bijgewoond. Het werd georganiseerd door het Institute of Air and Space Law van de McGill Universiteit uit Montréal (Canada) in samenwerking met PEOPIL, het samenwerkingsverband van Europese letselschadeadvocaten waarvan Geertruid van Wassenaer en Evert Wytema lid zijn.

Waarom een letselschade advocaat?

18-04-2016

Tewijfelt u of u een letselschade advocaat moet inschakelen?

Op internet zult u met de zoekterm ‘letselschade’ allerlei hulpverleners vinden. Er bestaan onderling grote verschillen, dus let goed op. Voor slachtoffers is het belangrijk om te weten dat een letselschade (LSA) advocaat iets anders is dan een letselschade specialist of letselschade expert.

De belangrijkste verschillen sommen wij in dit artikel voor u op.

Vliegramp Germanwings Flight 9525

15-04-2016


Op 24 maart 2015 is het toestel (Airbus A 320) van Germanwings met 150 inzittenden neergestort in de Franse Alpen. De crash is veroorzaakt door een zelfmoordactie van de copiloot.

Eén van de overleden inzittenden was een destijds 20-jarige, Nederlandse vrouw. Zij was de enige Nederlandse passagier en woonde met haar ouders, broers en zus in Deurne. Evert Wytema staat de nabestaanden bij in de juridische afwikkeling. Daarin wordt samengewerkt  met het Amerikaanse kantoor Kreindler & Kreindler. Op 13 april 2016 heeft dit advocatenkantoor namens de nabestaanden van 87 slachtoffers een procedure gestart in Amerika tegen de opleidingsschool waar de piloot is opgeleid (Airline Training Centre Arizona).

U kunt hierover meer lezen door te klikken op de link van het persbericht van Kreindler & Kreindler en de daarin genoemde complaint (dagvaarding).

Tips bij letselschade: Wat als de dader doorrijdt?

12-04-2016

In Nederland geldt dat iemand zijn eigen schade moet betalen, tenzij er een aansprakelijke partij is.
Maar stel nu dat u bent aangereden door een auto en de dader is doorgereden. U kunt zijn identiteit niet meer achterhalen, terwijl u letselschade hebt opgelopen. Heeft u in dat geval pech en moet u uw eigen schade dragen? En wat moet u doen als er wel een wederpartij bekend is, maar als zijn motovoertuig onverzekerd is? Ons advies: doe een beroep op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Tips bij schade: het invullen van de MobielSchadeMelden-app en het papieren aanrijdingsformulier

30-03-2016

Onlangs werd de nieuwe MobielSchadeMelden-app gelanceerd, het alternatief voor het papieren aanrijdingsformulier. Via de app kunnen ook voetgangers en fietsers schade melden. Daarnaast kan er melding worden gemaakt van gewonden (letselschade).

Mocht u slachtoffer worden van een ongeval, dan kunt u dat dus melden via de nieuwe app of via het papieren aanrijdingsformulier. 

Waar moet u eigenlijk op letten bij het invullen? In dit artikel vindt u een aantal tips.

Vliegramp Malaysia Airlines MH17 17-07-2014

20-10-2015

De vliegramp met het toestel van vlucht MH17 staat voor altijd in ons geheugen gegrift.

Inmiddels is er in Nederland een kernteam gevormd van zes slachtofferadvocaten die zich bezighouden met de juridische afwikkeling van deze verschrikkelijke gebeurtenis. Evert Wytema is één van de leden. De advocaten van het kernteam treden op voor het merendeel van de Nederlandse nabestaanden (gerelateerd aan circa 160 slachtoffers) en een aantal buitenlandse families. Daarbij wordt ook samengewerkt met buitenlandse advocaten. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen de leden van het Kernteam en Slachtofferhulp Nederland, de Stichting Vliegramp MH17 en het Openbaar Ministerie.

Legal 2015 Awards

12-10-2015

Oprichting Kernteam MH 17

17-11-2014

Inmiddels hebben de specialistenverenigingen LSA en ASP de handen ineen geslagen en is er medio november 2014 een kernteam samengesteld. Dit kernteam bestaat uit zes letselschade advocaten die ervaring hebben met de juridische afwikkeling van vliegtuigongevallen.

Evert Wytema maakt deel uit van dit kernteam. Op 14 november 2014 is hij ook aanwezig geweest bij de bijeenkomst in Hoevelaken die door Slachtofferhulp Nederland is georganiseerd.

Evert kan worden gebeld, ook buiten kantooruren op nummer 06 53 69 62 73.

Lees het artikel op advocatenblad.nl

Nieuwsuur: Van Wassenaar Wytema over smartengeld

15-01-2014

Van Wassenaar Wytema in Nieuwsuur over smartengeld

vanww_3.jpg