Kamer LLZ, mediation en rechtspraak: verschillen en overeenkomsten

Kamer Langlopende Letselschadezaken, mediation en rechtspraak: verschillen en overeenkomsten

Als een zaak langer dan twee jaar loopt, kunnen partijen de zaak gezamenlijk voorleggen aan de Kamer LLZ voor een bindende uitspraak. De Kamer LLZ bestaat uit een voorzitter en drie leden, waaronder Geertruid van Wassenaer. Kantoorgenoten Josefien Gunnink en Pauline Woudenberg treden op als griffier. In de huidige pilot is inmiddels een aantal zaken succesvol voorgelegd aan de Kamer LLZ en wij vertellen in deze blog graag meer over deze nieuwe procedure.

  • De Kamer LLZ

De Kamer Langlopende Letselschadezaken (LLZ) is op verzoek van de Minister voor Rechtsbescherming door de Letselschade Raad in het leven geroepen, naar aanleiding van het rapport van de Universiteit van Utrecht over langlopende letselschadezaken. De Kamer LLZ wordt bezet door professionals vanuit verschillende hoeken van de letselschadepraktijk: de slachtofferzijde, verzekeraarszijde en rechtswetenschap worden vertegenwoordigd. De voorzitter heeft een achtergrond in de rechtspraak.

Partijen kunnen een deelbeslissing of een eindbeslissing vragen aan de Kamer LLZ, maar ook een advies over hoe de afwikkeling van de zaak kan worden versneld. Na het insturen van de relevante stukken wordt een zitting gepland. Tijdens deze zitting worden partijen verder gehoord en kunnen zij de argumenten naar voren brengen die zij belangrijk vinden. Na de zitting overlegt de Kamer LLZ en komen de leden tot een beslissing die wordt vastgelegd in een schriftelijke uitspraak.

  • Naar de rechter, mediator of Kamer LLZ

Partijen hebben nu dus drie keuzes als zij er niet zelf uitkomen: naar de Kamer LLZ, een rechtszaak beginnen of een mediation starten. Wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten?

Een overeenkomst is dat zowel de mediator, de rechter als de kamerleden onafhankelijk en onpartijdig zijn. Ook krijgen partijen in alle drie de opties de ruimte om hun verhaal te doen. In een mediation zal dit onderdeel het meest uitgebreid aan bod komen, nu de oplossingen doorgaans door partijen zelf worden bedacht en gekozen, in plaats van door de rechter of de Kamer LLZ. Herstel van de (werk)relatie kan in mediations een belangrijk element zijn. Een mediation duurt dan ook meestal minimaal een dag, terwijl een zitting bij de rechter of de Kamer LLZ hooguit enkele uren in beslag zal nemen.

Een ander verschil zit in de mogelijke uitkomst: waar partijen in een mediation vrij zijn om buiten de vaste kaders een oplossing te verzinnen, zal daar in de rechtspraak en de Kamer LLZ minder ruimte voor zijn. De rechtspraak is daarbij het meest gebonden aan specifieke (proces)rechtelijke kaders. De Kamer LLZ oordeelt als goede mannen naar billijkheid, waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden van de zaak in het licht van de relevante juridische leerstukken.

Ook niet onbelangrijk is het financiƫle plaatje. De kosten voor een gang naar de rechter of mediation variƫren, afhankelijk van de zaak en de omstandigheden. De Kamer LLZ is voor partijen gratis.

  • Meer weten of zaak voorleggen?

De pilot van de Kamer LLZ loopt nog, dus nieuwe zaken zijn welkom en kunnen worden aangemeld via KamerLLZ@deletselschaderaad.nl.

Is uw letselschadezaak vastgelopen en heeft u vragen? Leg uw vraag of zaak vrijblijvend aan ons voor.

Terug naar het overzicht