Herstelcoaching

Een ongeval kan naast lichamelijk letsel ook een enorme psychische impact hebben. Soms gaat dit zover dat u niet meer goed kunt functioneren in het dagelijks leven. Normale dingen waar u eerder uw hand niet voor omdraaide, kunnen nu veel energie vergen. U ziet door de bomen het bos niet meer. Herkent u dit? Misschien kan onze herstelcoach, Sabine Gigengack u dan helpen.

Herstelcoaching

Herstelcoaching kan als onderdeel van het schaderegelingstraject worden ingezet voor mensen die na een ongeval grote belemmeringen ervaren bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Ook kan dit nuttig zijn voor mensen die in de put zijn geraakt en het lastig vinden om hier zelfstandig uit te komen. Een herstelcoach kan helpen om iemand weer de regie terug te geven.

Hoe zo'n traject eruit ziet kan per persoon erg verschillend zijn. Dit is afhankelijk van de ervaren problemen en het beoogde doel (nieuwe balans vinden, grenzen bewaken, nieuwe hobby's ontdekken die passen bij de nieuwe situatie etc.). Zo heeft bijvoorbeeld een volwassene andere problemen en doelen dan een kind of jongvolwassene.

Herstelcoaching kan helpen bij het verkrijgen van inzicht in de huidige problemen, waardoor ruimte ontstaat om deze stap voor stap aan te pakken.

Wat kan u van onze herstelcoach verwachten?

Onze herstelcoach kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden op het gebied van onderwijs. Dat kan raadzaam zijn wanneer uw kind door het ongeval school of studievertraging heeft opgelopen. Zij kan dan in overleg met de onderwijsinstelling een concreet plan van aanpak maken en ervoor zorgen dat dit ook wordt uitgevoerd.

De herstelcoach kan ook praktisch hulp bieden bij het aanleveren van bewijsstukken en documenten aan uw advocaat. Continu bezig zijn met de letselschadezaak kan namelijk ook belastend en confronterend zijn. Een herstelcoach kan hierin ontzorgen.