Aansprakelijkheid in sport & spel

Als u in een sport- en spelsituatie letsel oploopt, gelden andere regels dan in het normale aansprakelijkheidsrecht. In het vuur van het spel
kunnen sporters soms minder doordachte en gevaarlijke handelingen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een verkeerd gemikte trap tijdens een voetbalwedstrijd. Niet elke fout van een speler lijdt tot aansprakelijkheid. Het sporten brengt nou eenmaal risico’s met zich
mee, die de spelers op de koop toe nemen. Er geldt daarom voor sport- en spelsituaties een “verhoogde aansprakelijkheidsdrempel”: dat betekent dat aansprakelijkheid minder snel wordt aangenomen. Alleen als iemand zich bijvoorbeeld totaal niet aan de spelregels houdt, of in het spel “veel te ver” gaat, kan van aansprakelijkheid sprake  zijn. Bovendien moet rekening worden gehouden met de “eigen schuld” factor aan de kant van het slachtoffer, bijvoorbeeld als die zelf een verkeerde beweging heeft gemaakt of zich niet aan de spelregels heeft gehouden.

Terug naar homepage