Mediation

Verzoek tot mediation:

Wilt u een mediation indienen dan kan dat per e-mail via onderstaande button.

Graag ontvangen wij op voorhand de volgende gegevens:

  • gegevens en namen van alle betrokken partijen/deelnemers (inclusief e-mailadressen)
  • verhinderdata van de komende drie maanden
  • voorstel voor een locatie (bijv. een Van der Valk hotel in de buurt van de woonplaats van het slachtoffer)
  • korte omschrijving van het geschil

Verzoek mediation indienen

U vindt hier alvast de stukken behorende bij de mediation.

Onze mediators

Geertruid van Wassenaer (op foto links) heeft in de afgelopen jaren al veel ogenschijnlijk onoplosbare zaken tot een goed einde gebracht. De “Haarlemmerolie” daarbij is dat er veel aandacht is voor de menselijke maat. Geertruid helpt daarbij en gaat met partijen op een neutrale manier op zoek naar nieuwe en creatieve oplossingen die recht doen aan wat partijen echt belangrijk vinden.

Het aantal aanvragen om een mediation is de laatste jaren sterk toegenomen. Daarom zijn sinds 2022 ook Clara Tilanus (middelste foto) en Josefien Gunnink (rechter foto) regelmatig als MfN mediator aan de mediation tafel te vinden. Wat wij regelmatig van partijen terug horen is dat zij met hun jeugdig elan in staat zijn een frisse blik te werpen op de mogelijke impasses en dat zij gemakkelijk verbinding leggen met de wat jongere partijen aan de mediation tafel. Zij hebben inmiddels ruime ervaring als mediator opgedaan en staat dan ook graag voor u klaar.

Wat houdt mediation in?

Bemiddelen in letselschade is een vak apart. Het gaat immers in de eerste plaats om mensen die zijn aangetast en aan de andere kant om verzekeraars die op verantwoorde wijze hun werk proberen te doen. Helaas komt het (te) vaak voor dat partijen elkaar onderweg niet meer goed kunnen verstaan.

Hoe doorbreek je dit en maak je dat mensen zich echt gehoord en gezien voelen en bereid zijn om nu eens echt naar elkaar te luisteren? Als mediator heb je daar in de eerste plaats een grondhouding voor nodig, die vertrouwen inboezemt en neutraliteit uitstraalt. Door het stellen van de juiste vragen op het juiste moment kan een gesprek op gang komen dat eerder niet mogelijk was. Precies daarin is de MfN mediator bij uitstek getraind. Geertruid van Wassenaer is MfN mediator sinds 2009.

Haar jarenlange ervaring als letselschadeadvocaat komt daarbij natuurlijk ook van pas. Zij heeft zowel verzekeraars als slachtoffers bijgestaan, waardoor het hele toernooiveld in letselschade aan haar is voorbij getrokken. Die kennis kan enorm helpen als mensen tijdens de mediation besluiten moeten nemen over het al dan niet aangaan van een regeling.

Het is prachtig werk om te doen. Soms gaat het heel eenvoudig, soms kost het heel veel moeite. Maar als het partijen na vele jaren van strijd dan toch lukt hun geschilpunten te overbruggen, is de voldoening groot.

Lees meer over mediation in dit artikel

Interview Geertruid over Mediation