Is de werkgever aansprakelijk voor gehoorschade?

Jaarlijkse lopen duizenden mensen, vooral jongeren, gehoorschade op. Met de zomerfestivals voor deur, met hun dreunende bassen en beats, is het zaak de oren goed te beschermen. In de meeste gevallen is geluid namelijk de boosdoener.

Niet alleen harde versterkte muziek, maar ook een kort geluid (een schot, explosief of een knal zoals bij vuurwerk) kan al schade veroorzaken. Daarnaast lopen mensen geregeld gehoorschade op door het luisteren van muziek door oordopjes of op werk. Denk daarbij aan (professionele) muzikanten/orkestleden die zelf een groter risico lopen dan de luisteraar van hun muziek: zo’n driekwart van hen heeft last van gehoorproblemen. In sommige gevallen zijn zij zelf niet meer in staat hun vak uit te oefenen. Niet alleen in de muziekbranche, maar ook in andere sectoren lopen mensen risico op gehoorschade. Denk aan motoragenten of mensen in de bouw, fabriekshallen, horeca, callcenters maar ook in bioscopen en sportscholen.

Gelukkig is er sinds een aantal jaren steeds meer aandacht voor gehoorschade. Ondernemingen en organisaties zoals poppodia proberen het geluidsniveau zoveel mogelijk bij te houden, te begrenzen op veilige niveaus en bescherming aan te bieden.

Is gehoorschade ontstaan op de werkvloer verhaalbaar?

Stel: je loopt gehoorschade op het werk op. Kan je de werkgever dan aansprakelijk stellen voor de schade? Ja: in sommige gevallen is dat mogelijk. Op een werkgever rust namelijk een zorgplicht. Zo moet de werkgever de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers beschermen. Dat betekent dat de werkgever redelijke maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat de werknemers tijdens zijn werkzaamheden geen schade lijdt.

De wetgever kan bijvoorbeeld verplicht zijn om gehoorbescherming beschikbaar te stellen bij een geluidsniveau van 80 dB of hoger. Ook kan het zijn dat de werkgever uitleg moet geven hoe de werkgever veilig te werk kan gaan en het geluidsniveau kan beperken.

Soms doet de werkgever te weinig. Een voorbeeld betreft een musicus in het Gelderse Orkest. Hij loopt gehoorschade op en stelt zijn werkgever aansprakelijk. De rechter heeft in deze zaak geoordeeld dat het orkest onvoldoende maatregelen had genomen om gehoorschade te voorkomen (zo had het orkest oordoppen kunnen aanbieden en gehooronderzoeken en metingen van de geluidsbelasting kunnen uitvoeren). Naast vergoeding van materiële schade, krijgt de man EUR 10.000 aan smartengeld.

Conclusie

De impact van gehoorschade is vaak groot. Het kan leiden tot gezondheids- en sociale problemen die kosten met zich brengen en de kwaliteit van leven verlagen. In sommige gevallen is de werkgever aansprakelijk voor de gehoorschade. Of de werkgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen moet per geval worden beoordeeld. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op.

Terug naar het overzicht
Is de werkgever aansprakelijk voor gehoorschade?