Wie is aansprakelijk bij een ongeluk met een bezorger op de e-bike?

Wie in de stad woont ziet het steeds meer: de e-bike. Met de opkomst van verschillende maaltijd- en boodschappenbezorgdiensten wemelt het straatbeeld inmiddels van de grote gekleurde vierkante rugzakken. Natuurlijk is het erg handig om eten en boodschappen te bestellen, zeker in periodes waarin we veel thuis zijn en worden geacht te blijven, maar ook best gevaarlijk. Wie is aansprakelijk als een e-bike bij een ongeval betrokken is?

  • Gemotoriseerd of ongemotoriseerd?

Allereerst is daarbij van belang in welke categorie een e-bike is in te delen: de gemotoriseerde of ongemotoriseerde voertuigen. De wetgever kent aan ongemotoriseerde “zwakke verkeersdeelnemers” een grotere bescherming toe indien die zijn betrokken bij een ongeval met een gemotoriseerde “sterke verkeersdeelnemer”. Die bescherming houdt in dat de zwakkere verkeersdeelnemer in principe in ieder geval 50% van zijn schade vergoed krijgt, ook als sprake is van eigen schuld. Deze regel is vastgelegd in artikel 185 van de Wegenverkeerswet en wordt ook wel de “50%-regel” genoemd.

Of een e-bike wordt gezien als gemotoriseerd of ongemotoriseerd hangt af van de snelheid van de fiets. E-bikes die minder dan 25 km per uur kunnen rijden, worden gezien als ongemotoriseerd. Als de e-bike harder kan dan 25 km per uur, wordt het gezien als een gemotoriseerd voertuig. Dat heeft dus consequenties voor de vergoeding van de schade. Indien een snelle e-bike in aanrijding komt met een auto, geldt de 50% regel voor de bestuurder van de e-bike niet en moet worden gekeken wie in welke mate schuld heeft aan het ontstaan van het ongeval en de schade. Anderzijds geldt dat indien een snelle e-bike in aanrijding komt met een andere fietser of voetganger, de 50%-regel juist wel geldt voor de schade van de voetganger.

  • Aansprakelijkheid van de bezorgdienst

Bij een ongeluk met een maaltijdbezorger is er nog een partij betrokken, namelijk de werkgever van de maaltijdbezorger. Meestal verstrekt de werkgever van de maaltijdbezorger een elektrische fiets die voor het bezorgen wordt gebruikt. Als de bezorger dan een ongeluk krijgt, kan de werkgever voor die schade aansprakelijk zijn. Het ongeval is immers gebeurd tijdens het uitoefenen van het werk.

Als een bezorger met een e-bike juist de veroorzaker is van het ongeval en daardoor schade veroorzaakt, kan de werkgever voor die schade onder omstandigheden ook aansprakelijk zijn. Het slachtoffer kan de bezorgdienst dan aansprakelijk stellen vanwege de aansprakelijkheidgrond voor ondergeschikten en hulppersonen (artikel 6:170 of 6:171 BW).

Ook als een bezorger werkt op basis van een zzp-overeenkomst, dus als zelfstandige, wordt dit gewoon gezien als arbeidsovereenkomst, zo heeft het Hof Amsterdam bepaald.

Heeft u een vraag over een ongeval waarbij een maaltijdbezorger betrokken is? Neem dan contact met ons op!

Terug naar het overzicht