Herstelcoaching en EMDR

Een ongeval kan naast lichamelijk letsel ook een enorme psychische impact hebben. Soms gaat dit zover dat u niet meer goed kunt functioneren in het dagelijks leven. Normale dingen waar u eerder uw hand niet voor omdraaide, kunnen nu veel energie vergen. U ziet door de bomen het bos niet meer. Herkent u dit? Misschien kan onze herstelcoach, Sabine Gigengack u dan helpen.

Herstelcoaching

Herstelcoaching kan als onderdeel van het schaderegelingstraject worden ingezet voor mensen die na een ongeval grote belemmeringen ervaren bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Ook kan dit nuttig zijn voor mensen die in de put zijn geraakt en het lastig vinden om hier zelfstandig uit te komen. Een herstelcoach kan helpen om iemand weer de regie terug te geven.

Hoe zo'n traject eruit ziet kan per persoon erg verschillend zijn. Dit is afhankelijk van de ervaren problemen en het beoogde doel (nieuwe balans vinden, grenzen bewaken, nieuwe hobby's ontdekken die passen bij de nieuwe situatie etc.). Zo heeft bijvoorbeeld een volwassene andere problemen en doelen dan een kind of jongvolwassene.

Herstelcoaching kan helpen bij het verkrijgen van inzicht in de huidige problemen, waardoor ruimte ontstaat om deze stap voor stap aan te pakken.

Wat kan u van onze herstelcoach verwachten?

Onze herstelcoach kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden op het gebied van onderwijs. Dat kan raadzaam zijn wanneer uw kind door het ongeval school of studievertraging heeft opgelopen. Zij kan dan in overleg met de onderwijsinstelling een concreet plan van aanpak maken en ervoor zorgen dat dit ook wordt uitgevoerd.

De herstelcoach kan ook praktisch hulp bieden bij het aanleveren van bewijsstukken en documenten aan uw advocaat. Continu bezig zijn met de letselschadezaak kan namelijk ook belastend en confronterend zijn. Een herstelcoach kan hierin ontzorgen. 

EMDR

Daarnaast is onze herstelcoach opgeleid in het uitvoeren van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) sessies. EMDR is een therapie voor het verwerken van traumatische gebeurtenissen. In onze praktijk is dat vaak een ongeval of medische fout. Als gevolg van zo’n gebeurtenis kan u last krijgen van lichamelijke en (heftige) emotionele reacties. Wanneer de gevolgen het functioneren in uw dagelijks leven beïnvloeden, kan EMDR uitkomst bieden. 

EMDR werkt bij PTSS (Post-Traumatische Stress-Stoornis), maar ook bij gevoelens van angst, verdriet, boosheid en somberheid die zijn ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis.  Het is gestoeld op het principe dat uw werkgeheugen niet twee taken tegelijk aankan, d.w.z. tegelijkertijd denken aan de akelige gebeurtenis en een gerichte taak uitvoeren.

Tijdens een EMDR sessie wordt u gevraagd om terug te denken aan de gebeurtenis met alle bijbehorende emoties, gedachten en beelden. Tegelijkertijd wordt gestart met het aanbieden van klikjes in uw  oren via een koptelefoon (afwisselend links/rechts). U wordt gevraagd hierop te focussen. Dit gaat in reeksen, waarna iedere keer kort wordt stilgestaan bij wat er is veranderd. Tijdens een sessie kan van alles ‘opkomen’: een stroom aan gedachten, emoties en lichamelijke sensaties. Er hoeft niet veel te worden gepraat tijdens de sessie zelf. Dit wordt vaak als voordeel van de therapie gezien. 

Doordat u tegelijk moet focussen op de klikjes en datgene wat u dwars zit, zult u merken dat de emotionele lading van de herinnering aan de gebeurtenis sterk afneemt.   

De traumatische gebeurtenis wordt als het ware opnieuw – op een gezonde manier – verwerkt en opgeslagen in het geheugen, zonder de heftige emotionele en/of lichamelijke reacties. Dit maakt het makkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken. 

EMDR is een effectieve therapie en daarom zijn doorgaans maar een paar sessies nodig.

Onze herstelcoach

Onze herstelcoach (tevens basispsycholoog) op kantoor is Sabine Gigengack. Zij is na haar Master Psychologie aan de Vrije Universiteit in 2015 bij ons komen werken. In 2018 heeft zij naast haar werkzaamheden bij ons op kantoor, ook ervaring opgedaan als herstelcoach op het gebied van onderwijs (letselonderwijsdeskundige) en heeft zij begin 2019 de opleiding gevolgd tot EMDR practicioner.

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met Sabine op 023 8200690 en sabine@vanww.nl of via uw advocaat bij ons op kantoor.

BSc, MSc Psychologie (Vrije Universiteit)

Gediplomeerd herstelcoach (Quasir)

Gediplomeerd EMDR practicioner (Take Off Support)