Herstelcoaching en EMDR

Naast de financiële en lichamelijke gevolgen kan een ongeval of het meemaken van een medische fout ook emotionele, sociale en psychische impact hebben. Dit kan op een bepaald punt zoveel impact hebben dat u niet meer goed kunt functioneren in het dagelijks leven. Dagelijkse dingen waar u eerder uw hand niet voor omdraaide, kunnen nu veel energie vergen. U ziet door de bomen het bos niet meer. Als u zichzelf hierin herkent kan onze herstelcoach, Sabine u wellicht helpen.

Herstelcoaching

Herstelcoaching is een traject dat kan worden ingezet na het meemaken van een traumatische gebeurtenis, zoals een ongeval of het meemaken van een medische fout. De gevolgen hiervan kunnen dusdanig veel impact hebben dat ze belemmeringen vormen in het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Hierdoor kan iemand in de put raken en is het lastig om hier zelfstandig uit te komen. Een herstelcoach kan helpen om iemand weer de regie terug te geven.

Hoe zo'n traject eruit ziet kan per persoon erg verschillend zijn. Dit is afhankelijk van de huidige problemen en het beoogde doel (nieuwe balans vinden, grenzen bewaken, nieuwe hobby's ontdekken die passen bij de nieuwe situatie etc.). Zo heeft bijvoorbeeld een volwassene andere problemen en doelen dan een kind of jongvolwassene. Ook op het gebied van onderwijs kunnen wij ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld als door een ongeval vertraging is opgelopen op school kan een plan van aanpak in overleg met de school worden opgesteld.

Soms kan een herstelcoach ook praktisch hulp bieden door bijvoorbeeld te helpen bij het aanleveren van stukken en documenten. Continu bezig zijn met de letselschadezaak kan namelijk ook belastend en confronterend zijn. Een herstelcoach kan hierin ontzorgen. 

Herstelcoaching kan helpen bij het verkrijgen van inzicht in de huidige problemen, waardoor ruimte ontstaat om deze stap voor stap aan te pakken.

EMDR

Daarnaast is onze herstelcoach Sabine opgeleid in het uitvoeren van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) sessies. EMDR is een therapie voor het verwerken van traumatische gebeurtenissen. In onze praktijk is dat vaak een ongeval of medische fout. Als gevolg van zo’n gebeurtenis kun je last krijgen van lichamelijke en (heftige) emotionele reacties. Wanneer de gevolgen het functioneren in jouw dagelijks leven beïnvloeden, kan EMDR uitkomst bieden. 

EMDR werkt bij PTSS (Post-Traumatische Stress-Stoornis), maar ook bij gevoelens van angst, verdriet, boosheid en somberheid die zijn ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis.  

Tijdens een EMDR sessie word je gevraagd om terug te denken aan de gebeurtenis met alle bijbehorende emoties, gedachten en beelden. Als de emotionele spanning hoog is zal tegelijkertijd worden gestart met het aanbieden van klikjes in je oren (afwisselend links/rechts) en wordt je gevraagd hierop te focussen. Dit gaat in sets, waarna iedere keer kort wordt stilgestaan bij wat er is veranderd. Tijdens een sessie kan van alles ‘opkomen’: een stroom aan gedachten, emoties en lichamelijke sensaties. Er hoeft niet veel te worden gepraat tijdens de sessie zelf. Dit wordt vaak als voordeel van de therapie gezien. 

Uiteindelijk zal na een sessie de emotionele lading die bij de herinnering aan de gebeurtenis hoorde zijn afgenomen (of zelfs verdwenen). Dit maakt het makkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken. De traumatische gebeurtenis wordt als het ware opnieuw – op een gezonde manier – verwerkt en opgeslagen in het geheugen, zonder de heftige emotionele en/of lichamelijke reacties. 

EMDR is een effectieve therapie en daarom zijn doorgaans maar een paar sessies nodig.

Onze herstelcoach

Onze herstelcoach (tevens basispsycholoog) op kantoor is Sabine Gigengack. Zij is na haar Master Psychologie aan de Vrije Universiteit vier jaar geleden bij ons komen werken. Vorig jaar heeft zij naast haar werkzaamheden bij ons op kantoor, ook ervaring opgedaan als herstelcoach op het gebied van onderwijs (letselonderwijsdeskundige) en heeft zij begin 2019 de opleiding gevolgd tot EMDR practicioner.

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met Sabine op 023 8200690 en sabine@vanww.nl of via uw advocaat bij ons op kantoor.

BSc, MSc Psychologie (Vrije Universiteit)

Gediplomeerd herstelcoach (Quasir)

Gediplomeerd EMDR practicioner (Take Off Support)