Tips bij schade: invullen MobielSchadeMelden-app en aanrijdingsformulier


Als u slachtoffer wordt van een verkeersongeval dan vult u samen met degene die u heeft aangereden het aanrijdingsformulier in. Het is belangrijk om u te realiseren dat degene die de aanrijding heeft veroorzaakt feitelijk geen rol speelt in de afwikkeling van de schade, mits deze persoon is verzekerd. Nadat u samen het formulier heeft ingevuld, heeft u contact met de verzekeraar van de schadeveroorzaker. De verzekeraar was er niet bij toen het ongeval gebeurde en zal zich voor de beoordeling voornamelijk baseren op de melding via de app of het aanrijdingsformulier. Daarom is het van belang om deze goed in te vullen, of u nu gebruikt maakt van de app of het papieren aanrijdingsformulier. Hierbij een aantal tips:


1.    Schade melden via de app of het papieren aanrijdingsformulier?

Kies een manier waar u zich prettig bij voelt. Als u niet handig bent met uw smartphone, kies dan voor het papieren aanrijdingsformulier. U kunt er ook een mengvorm van maken en de situatie bijvoorbeeld uittekenen op het formulier, om vervolgens een foto daarvan te sturen via de app. Een situatieschets kan soms meer duidelijkheid geven over de toedracht dan een foto van de situatie ter plekke. Als u het papieren formulier gebruikt staat het u altijd vrij om daarnaast foto’s te maken en deze later op te sturen.

De MobielSchadeMelden-app is op dit moment nog niet beschikbaar in het buitenland.

2.    Wees alert bij het invullen

De persoon die u heeft aangereden kan boos zijn of proberen de schuld bij u neer te leggen. Laat u daar niet door afleiden. Vul de app of het formulier zo correct mogelijk in, want als u iets fout invult of vergeet in te vullen kan dit later tegen u worden gebruikt. Als er iemand gewond is of de veroorzaker wil niet meewerken, bel dan altijd de politie.

3.    Noteer gegevens van omstanders

Noteer de gegevens van omstanders die getuigen zijn geweest van het ongeval. Noteer naam, telefoonnummer, volledig adres en eventueel e-mailadres. Hierbij is het van belang dat het vooralsnog met de MobielSchadeMelden-app nog niet mogelijk is om het volledige adres van een getuige in te vullen. Noteer die gegevens dus apart.  

4.    Verlaat de plaats van het ongeval niet zonder een afschrift van het aanrijdingsformulier

Soms zal de wederpartij u beloven om het formulier na te sturen. Ga daar niet mee akkoord. De wederpartij kan immers nadien het formulier wijzigen.  Zorg altijd dat u bij vertrek over een exemplaar van het schadeformulier beschikt van de wederpartij.

5.    Onderteken het formulier alleen als u het eens bent

Ook de schadeveroorzaker schrijft zijn verhaal op. Lees dit goed door. Onderteken het formulier niet als u het niet eens bent met zijn of haar beschrijving. U bent niet verplicht om het formulier te ondertekenen.
Als u het niet eens bent, maar toch direct wilt ondertekenen, zorg dan wel dat u het verhaal van de wederpartij tegenspreekt op het formulier. Anders loopt u kans dat de verzekeraar het verhaal van de wederpartij aanneemt. Mocht u het niet eens worden, dan kunt u alleen de rubrieken invullen waarover u het wel eens bent.

6.    Check de ingevulde gegevens van de wederpartij

De wederpartij dient zijn persoonsgegevens en rijbewijsgegevens te noteren op het formulier. Controleer dit goed. Komen de ingevulde gegevens overeen met de gegevens op het rijbewijs? Kloppen de ingevulde voertuiggegevens?
Vult de schadeveroorzaker de verkeerde gegevens in: bel dan altijd de politie.

7.    Doordrukformulier: hard genoeg drukken

Als u gebruik maakt van het papieren aanrijdingsformulier, dan is het belangrijk om hard genoeg met uw pen op het doordrukformulier te drukken,  zodat hetgeen u invult ook goed leesbaar is op de tweede pagina. Dat klinkt misschien belerend, maar het voorkomt dat er achteraf verwarring ontstaat over het ingevulde aanrijdingsformulier.

8.    Proces-verbaal van de politie en het aanrijdingsformulier

Als de politie ter plaatse komt zal er veelal een proces-verbaal worden opgemaakt. Wij adviseren u om ook in deze situatie het aanrijdingsformulier in te vullen en op te sturen, zowel naar uw eigen verzekeraar als naar die van de wederpartij. Op deze wijze houdt u zelf de regie in handen. Het aanrijdingsformulier kunt u opsturen zodra het is getekend, meestal direct na het ongeval. De verzekeraar kan dan gelijk een aanvang maken met de afhandeling van de schade. Als u het aanrijdingsformulier niet invult, maar het proces-verbaal wilt gebruiken om de schade te melden, bent u afhankelijk van wanneer het proces-verbaal wordt opgestuurd. Verzekeraars moeten het opvragen en dit kan soms lang duren.

9.    De schade direct onderling regelen met schadeveroorzaker?

Wij raden u ten zeerste af om de schade buiten de verzekeraar om direct met de wederpartij te regelen. Na een aanrijding zit u vol adrenaline. Op dat moment denkt u misschien dat u slechts schade aan uw auto heeft en wilt u de zaak snel afhandelen. Echter, wat als u later merkt dat u lichamelijke klachten heeft? En wat als de reparatie duurder uitvalt? Als u zelf niet de veroorzaker bent dan heeft u er bovendien geen enkel belang bij om de schade onderling te regelen. Alleen de schadeveroorzaker zal hier belang bij hebben, omdat dit bijvoorbeeld premieverhoging voorkomt. Mocht u er toch voor kiezen om het onderling te regelen, vul dan alsnog het aanrijdingsformulier in. Zorg dat u eventuele afspraken altijd op papier zet. Geef duidelijk aan op welke schade de overeenkomst betrekking heeft. Neem een clausule op dat de overeenkomst geen betrekking heeft op andere (op dat moment onbekende) schade.

10.    U heeft de MobielSchadeMelden-app of het aanrijdingsformulier ingevuld, hoe nu verder?

Zie hierover "Hoe verloopt een schaderegling bij letselschade" via: veelgestelde vragen.