Met welke partijen krijg ik te maken bij een letselschadezaak?

Bij een letselschadezaak krijgt u te maken met de volgende partijen:

De schaderegelaar

Verzekeraars werken vaak met een schaderegelaar. Zo iemand beoordeelt voor de verzekeraar hoeveel schade er is geleden, en hoeveel geld de verzekeraar voor u opzij moet zetten. Om uw claim te beoordelen, komt de schaderegelaar samen met ons bij u thuis. Gaat het om ernstig letsel, dan komt hij vaker op bezoek. Wij overleggen met de schaderegelaar over de hoogte van de schade. De schaderegelaar rapporteert aan de verzekeraar. Die stelt vast hoeveel hij u gaat uitkeren als voorschot of als slotuitkering.

De arbeidsdeskundige

Als u door het letsel uw werk niet meer goed kunt doen, komt er vaak een arbeidsdeskundige kijken. Die kan u begeleiden bij uw re-integratie. Ook heeft hij vaak goede tips voor de revalidatie. De arbeidsdeskundige praat met uw werkgever en de arbo-arts. Hij helpt zoeken naar een goede balans. Aan de ene kant is er de belasting van uw werk. Aan de andere kant uw (verminderde) belastbaarheid. De arbeidsdeskundige geeft ook adviezen over aanpassingen op de werkplek en het inzetten van hulpmiddelen.

Als dat nodig is, schat hij in wat u nog wel kan en hij helpt u met eventuele omscholing. De kosten zijn voor rekening van de aansprakelijke partij. Wie zien erop toe dat u in contact komt met een goede arbeidsdeskundige en begeleiden u daarbij. 

De ergotherapeut

Door een ongeluk kunt u misschien niet meer lang zitten, of in uw eentje onder de douche. Een ergotherapeut kijkt dan samen met u welke hulpmiddelen uw leven draaglijker kunnen maken. De aansprakelijke partij betaalt de rekening van de ergotherapeut. Wij werken samen met enkele zeer ervaren deskundigen op dit vlak en zorgen dat deze voor rekening van de verzekeraar kunnen worden ingeschakeld.

De care manager

In ernstige letselschadezaken krijgt u te maken met veel verschillende instanties. Zoals het UWV, de arbo-arts, de letselschadeadvocaat, de schaderegelaar, diverse deskundigen. In dat doolhof weet een care manager de weg. Hij helpt bij het aanvragen van allerlei voorzieningen. Wij kennen diverse care managers (ook wel herstelcoach genoemd) die hun vak goed verstaan en die u wegwijs kunnen maken.

De rekenkundige

De rekenkundige komt vaak aan het eind van het schaderegelingsproces in beeld. Hij berekent hoeveel schade u in de toekomst nog gaat lijden. Die schade moet de aansprakelijke partij u betalen in een bedrag ineens. De rekenkundige rekent precies uit hoe groot het bedrag moet zijn zodat u ieder jaar kunt beschikken over evenveel geld als zónder ongeluk. De uitkomst van deze berekening hangt af van de uitgangspunten die de rekenkundige erin stopt, denk aan het verloop van uw carrière zonder ongeluk. De rekenkundige werkt vaak in opdracht van beide partijen in een letselschadezaak.

Terug naar het overzicht