Kom ik in aanmerking voor gratis rechtshulp bij een letselschadezaak?

Nederland kent ook rechtshulp die de overheid betaalt. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten uw inkomen en vermogen onder bepaalde grenzen liggen (zie www.rvr.org). Uw advocaat kan een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op de website van de Raad kunt u kijken of u recht heeft op subsidie. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. De Raad krijgt uw gegevens van de Belastingdienst. Hebt u recht op subsidie, dan betaalt de Raad uw advocaat. Dat heet een toevoeging. U moet wel een eigen bijdrage betalen. De Raad bepaalt de hoogte daarvan. De toevoeging dekt niet alle kosten, bijvoorbeeld niet de kosten van de medisch adviseur, de deskundige en de kosten die de rechtbank in rekening brengt (het zogeheten griffierecht).

Als iemand de aansprakelijkheid voor uw letselschade erkent, kunt u de toevoeging niet gebruiken. De andere partij betaalt dan uw rechtsbijstand. Ook als u door de rechtshulp een flinke som geld ontvangt, kan de toevoeging vervallen.

Onze regering heeft plannen om drastisch op de gratis rechtshulp te bezuinigen. Laat u zich goed informeren over de actuele situatie op het moment dat u de aanvraag wilt laten indienen.

Terug naar het overzicht