Wat kost juridische hulp bij letselschade?

Dit hangt af van de situatie. Zolang niemand erkent dat hij aansprakelijk is, zijn de kosten van rechtshulp voor uw eigen rekening. Zodra iemand de aansprakelijkheid erkent, geldt een speciale regel. Dan moet de aansprakelijke partij uw rechtsbijstandkosten betalen. Die kosten moeten volgens de wet wel redelijk zijn. Vaak is de aansprakelijke partij bereid om de kosten van rechtsbijstand rechtstreeks aan uw advocaat te betalen. Toch kan het zijn dat u een deel van de advocaatkosten zelf moet betalen. Bijvoorbeeld als u ook zelf schuld heeft aan het ontstaan van het ongeval.

Voor de advocaatkosten bij het voeren van een proces ligt het anders. Zoals gezegd moet u soms naar de rechter om uw recht te halen. Dit kan nodig zijn als partijen er samen niet uitkomen. Het is daarnaast ook tijdens de schaderegeling mogelijk om een deel van het geschil voor te leggen aan de rechter. Het moet dan wel gaan om een afgebakend probleem: Bijvoorbeeld de vraag of u zelf ook schuld heeft aan de schade. Die procedure wordt een deelgeschilprocedure genoemd.

De aansprakelijke partij betaalt de kosten van zo’n deelgeschilprocedure zelfs als de rechter u ongelijk geeft. Er bestaan wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het deelgeschil gaat over wie aansprakelijk is. Krijgt u daarin ongelijk, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.
Als u uw letselschadezaak in volle omvang aan de rechter wilt voorleggen, heet dat een bodemprocedure. Bij een bodemprocedure betaalt u altijd zelf uw advocaat. De rechter beslist aan het eind van de procedure of de partij die ongelijk krijgt ook de kosten van de andere partij betaalt. Daar bestaan vaste tarieven voor. Helaas dekken die (bijna) nooit de werkelijke kosten van een procedure.

Sinds 1 januari 2014 bestaat een experiment met een resultaatsafhankelijke beloning. Dit is een soort no cure nog pay systeem, maar dan wel op een afgebakende manier, zodat u achteraf geen onredelijke prijs betaalt. Wij kunnen u met u bespreken of dit systeem voor u uitkomst kan bieden.

Terug naar het overzicht