Hoe gaat een proces bij de rechter in een letselschadezaak?

Eerst wisselen partijen schriftelijk hun standpunten uit. Maar daarna beveelt de rechtbank meestal dat beide partijen persoonlijk voor de rechtbank moeten verschijnen. Vaak doorbreekt deze 'comparitie van partijen' de impasse, zeker als de rechter tijdens die zitting zijn voorlopig oordeel uitspreekt. In dat geval kunnen partijen alsnog tot een schikking komen. Helaas komt het ook wel eens voor dat een zaak langdurig 'onder de rechter' blijft. Als het gaat over een lastig juridisch punt, moet een hogere rechter soms de knoop doorhakken. Het Gerechtshof of de Hoge Raad neemt dan de beslissing.

Terug naar het overzicht