Wat is overlijdensschade?

Een ongeluk kan de dood van een dierbare tot gevolg hebben. Nabestaanden kunnen aanspraak maken op schadevergoeding.

De vergoeding voor de nabestaanden beperkt zich tot twee dingen: uitvaartkosten en gederfd levensonderhoud als de overledene daaraan geheel (of gedeeltelijk) een bijdrage leverde. Ook iemand die geen familie is, kan overlijdensschade eisen. Het moet gaan om iemand met wie de overledene samenwoonde en in wiens levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag. Het kan ook gaan om het aandeel van de overledene in de huishouding.

Terug naar het overzicht