Hoe verloopt een schaderegeling bij letselschade?

De behandeling van uw zaak loopt verloopt in meerdere stappen:

Stap 1: Aansprakelijkheid erkend krijgen

U krijgt alleen een vergoeding van uw schade als u iemand verantwoordelijk kunt houden. De eerste stap is daarom: een persoon of organisatie aansprakelijk stellen en zorgen dat die de aansprakelijkheid erkent. Doorgaans is de aansprakelijke partij verzekerd. Dan vergoedt de verzekeraar uw schade. Vaak zorgt een goede juridische onderbouwing ervoor dat de andere partij zijn aansprakelijkheid erkent. Dan hoeft u niet naar de rechter. Soms moet er een proces gevoerd worden om dit gedaan te krijgen.

Stap 2: Medische informatie inwinnen

Zodra de aansprakelijkheid is erkend, is medische informatie over uw letsel nodig. Daarmee wordt duidelijk welk letsel u hebt, hoe ernstig het is, en welke behandeling nodig is. Medische informatie vormt belangrijk bewijs in elke letselschadezaak Wij vragen die informatie voor u op en bekijken die samen met onze medisch adviseur. Ook de verzekeraar van de aansprakelijke partij legt de door ons opgevraagde medische informatie voor aan een eigen medisch adviseur. Vaak krijgt u ook nog een onderzoek door een onafhankelijk arts die niet bij uw behandeling is betrokken. Die rapporteert over vragen die belangrijk zijn voor de schaderegeling. Een dergerlijk onderzoek heet een medische expertise. Die expertise vindt plaats als uw eigen arts aangeeft dat er niet veel meer verandert in uw medische situatie. Artsen spreken dan van een medische eindtoestand. Meestal is dat pas aan het einde van de zaak.

Stap 3: Schade vaststellen

Als de aansprakelijkheid is erkend, wordt het tijd om vast te stellen wat de gevolgen zijn van het ongeluk, niet alleen voor uw werk, maar ook in uw privé leven. Daarom wordt vaak in de eerste fase een bezoek aan u thuis gebracht, zodat dit allemaal goed in kaart kan worden gebracht. We maken samen een overzicht van schadeposten en zorgen dat er een adequaat financieel voorschot komt om deze te vergoeden. We kunnen de schade pas definitief vaststellen en bepalen wat voor schadevergoeding er moet komen als de gevolgen van het ongeluk helemaal duidelijk zijn. We zullen dus uw herstel moeten afwachten.

Terug naar het overzicht