Nieuws

Per vandaag is Josefien ook lid van de LSA!

Is de werkgever aansprakelijk voor gehoorschade?

Jaarlijkse lopen duizenden mensen, vooral jongeren, gehoorschade op. Met de zomerfestivals voor deur, met hun dreunende bassen en beats, is het zaak de oren goed te beschermen. In de meeste gevallen is geluid namelijk de boosdoener.

Het is weer herfst!

Het is weer herfst! Dat is u vandaag vast niet ontgaan. Het is in het hele land een stormachtige dag. Bij harde wind kunnen ongelukken gebeuren, bijvoorbeeld door omwaaiende bomen en takken. Daardoor kan behoorlijk letsel ontstaan. Dat roept de vraag op of iemand voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk kan worden gesteld. Het antwoord daarop is niet altijd eenduidig.

Inschakelen letselschadeadvocaat

Je hebt letselschade opgelopen waarvoor iemand anders (mogelijk) aansprakelijk is. Wanneer begin je een zaak en neem je een advocaat in de arm? Dat kan in verschillende stadia.

Nabestaanden MH17 aan het woord

“Ze liegen, we weten dat ze liegen, en zij weten dat wij weten dat ze liegen.” Met die woorden begon de eerste spreker Ria van der Steen op 7 september haar emotionele betoog over hoe haar verlies nog steeds impact heeft op haar dagelijks leven.

MH17-proces: het woord is nu aan de nabestaanden

Vanaf maandag 6 september 2021 zullen 91 nabestaanden van MH17-slachtoffers in drie weken tijd hun spreekrecht uitoefenen in de strafzaak MH17. Zij zullen ter zitting een persoonlijke verklaring afleggen, waarmee hun stem wordt gehoord en wordt meegewogen in het vonnis.

Samenwerking van het Rechtsbijstandsteam MH17

We doen deze zaak echt met z’n achten’ De inhoudelijke behandeling van het strafproces MH17 is maandag van start gegaan. Een team Nederlandse advocaten van diverse kantoren staat de nabestaanden van de slachtoffers bij. Een unieke samenwerking in een emotionele zaak, lichten drie van hen toe.

Pauline toegetreden tot LSA en LSAH

Onlangs is Pauline lid geworden van de LSA, de vereniging van letselschadeadvocaten 🥳 hiermee voldoet zij aan de strenge kwaliteitseisen als LSA-advocaat. Ook behoort ze nu tot de Haarlemse club van LSA advocaten, zie de vernieuwde website van de LSAH :) https://www.letselschadeadvoca...

Belang van mediaton in tijden van COVID

Belang van mediaton in tijden van COVID Communicatie is nu misschien wel belangrijker dan ooit. MfN-registermediators zijn extra hard nodig in deze tijd, waarin conflicten sneller (dreigen te) ontstaan tussen allerlei verschillende partijen.

LSA animatie

De LSA presenteert een duidelijke animatie over het belang van een goede letselschadeadvocaat.

De week van de Mediation

Het is deze week ‘De week van de Mediation’. Dit is een belangrijke week om mediation onder de aandacht te brengen.

Herstelcoaching en onderwijs

Veel jongeren met letsel kampen met problemen op school, vooral als het gaat om hersenletsel. Dit is heel vervelend en kan gevolgen hebben voor iemands toekomst. Soms is vertraging of achterstand te voorkomen door op tijd de juiste hulp in te schakelen. Onze onderwijsconsulent/herstelcoach Sabine kan hierbij helpen.

Minister wil mediation bevorderen

Minister Dekker wil mediation bevorderen. Dit licht hij uitgebreid toe in zijn brief aan de Tweede Kamer. Hij schrijft onder meer: "Er is niet alleen aandacht voor de juridische elementen, maar ook voor de achterliggende problemen. Daarmee is mediation één van de vormen van buitengerechtelijke geschilbeslechting met een (vergeleken met de andere vormen) grotere kans op duurzame oplossingen waarmee mensen echt geholpen.”

Vrijstelling vermogensinkomenbijtelling

De Tweede Kamer heeft zich voorgenomen slachtoffers vrij te stellen van de vermogensinkomenbijtelling (VIB). Dit zou eindelijk gerechtigheid betekenen voor slachtoffers die volledig afhankelijk zijn van het vermogen dat zij ontvangen om hun jaarlijkse schade te compenseren.

Radar: vermogensbelasting over letselschade-uitkering

Letselschadeslachtoffers sluiten hun zaak meestal af met één groot bedrag dat alle toekomstige schade moet dekken. Tegenover het bedrag staan concrete kosten, dus er kan niet gesproken worden van een 'vermogen'. Toch moeten slachtoffers vermogensbelasting betalen. Zowel de Vereniging van letselschade-advocaten (LSA), als Slachtofferhulp Nederland en het Verbond van Verzekeraars, vinden het onrechtvaardig dat de schadeuitkering niet vrijgesteld wordt van vermogensbelasting. Geertruid van Wassenaer sprak hierover met Tros Radar.