EMDR

Onze herstelcoach Sabine is opgeleid in het uitvoeren van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) sessies. EMDR is een therapie voor het verwerken van traumatische gebeurtenissen. In onze praktijk is dat vaak een ongeval of medische fout. Als gevolg van zo’n gebeurtenis kun je last krijgen van lichamelijke en (heftige) emotionele reacties. Wanneer de gevolgen het functioneren in jouw dagelijks leven beïnvloeden, kan EMDR uitkomst bieden. 

EMDR werkt bij PTSS (Post-Traumatische Stress-Stoornis), maar ook bij gevoelens van angst, verdriet, boosheid en somberheid die zijn ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis.  

Tijdens een EMDR sessie word je gevraagd om terug te denken aan de gebeurtenis met alle bijbehorende emoties, gedachten en beelden. Als de emotionele spanning hoog is zal tegelijkertijd worden gestart met het aanbieden van klikjes in je oren (afwisselend links/rechts) en wordt je gevraagd hierop te focussen. Dit gaat in sets, waarna iedere keer kort wordt stilgestaan bij wat er is veranderd. Tijdens een sessie kan van alles ‘opkomen’: een stroom aan gedachten, emoties en lichamelijke sensaties. Er hoeft niet veel te worden gepraat tijdens de sessie zelf. Dit wordt vaak als voordeel van de therapie gezien. 

Uiteindelijk zal na een sessie de emotionele lading die bij de herinnering aan de gebeurtenis hoorde zijn afgenomen (of zelfs verdwenen). Dit maakt het makkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken. De traumatische gebeurtenis wordt als het ware opnieuw – op een gezonde manier – verwerkt en opgeslagen in het geheugen, zonder de heftige emotionele en/of lichamelijke reacties. 

EMDR is een effectieve therapie en daarom zijn doorgaans maar een paar sessies nodig om het gewenste resultaat te bereiken.

Terug naar homepage