EMDR

Daarnaast is onze herstelcoach opgeleid in het uitvoeren van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) sessies. EMDR is een therapie voor het verwerken van traumatische gebeurtenissen. In onze praktijk is dat vaak een ongeval of medische fout. Als gevolg van zo’n gebeurtenis kan u last krijgen van lichamelijke en (heftige) emotionele reacties. Wanneer de gevolgen het functioneren in uw dagelijks leven beïnvloeden, kan EMDR uitkomst bieden.

EMDR werkt bij PTSS (Post-Traumatische Stress-Stoornis), maar ook bij gevoelens van angst, verdriet, boosheid en somberheid die zijn ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis.  Het is gestoeld op het principe dat uw werkgeheugen niet twee taken tegelijk aankan, d.w.z. tegelijkertijd denken aan de akelige gebeurtenis en een gerichte taak uitvoeren.

Tijdens een EMDR sessie wordt u gevraagd om terug te denken aan de gebeurtenis met alle bijbehorende emoties, gedachten en beelden. Tegelijkertijd wordt gestart met het aanbieden van klikjes in uw  oren via een koptelefoon (afwisselend links/rechts). U wordt gevraagd hierop te focussen. Dit gaat in reeksen, waarna iedere keer kort wordt stilgestaan bij wat er is veranderd. Tijdens een sessie kan van alles ‘opkomen’: een stroom aan gedachten, emoties en lichamelijke sensaties. Er hoeft niet veel te worden gepraat tijdens de sessie zelf. Dit wordt vaak als voordeel van de therapie gezien.

Doordat u tegelijk moet focussen op de klikjes en datgene wat u dwars zit, zult u merken dat de emotionele lading van de herinnering aan de gebeurtenis sterk afneemt.

De traumatische gebeurtenis wordt als het ware opnieuw – op een gezonde manier – verwerkt en opgeslagen in het geheugen, zonder de heftige emotionele en/of lichamelijke reacties. Dit maakt het makkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken.

EMDR is een effectieve therapie en daarom zijn doorgaans maar een paar sessies nodig.

Terug naar homepage

Wat is er gebeurd?

Laat uw telefoonnummer en/of e-mailadres achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.