Tevredenheid enquête

Beste meneer/mevrouw, U ontvangt dit formulier, omdat recentelijk uw zaak is afgewikkeld. Ter verbetering van onze dienstverlening verzoeken wij u vriendelijk om de tevredenheidsenquête in te vullen.

- Van Wassenaer Wytema Advocaten


Over ons kantoor

Over de behandeling van mijn zaak

Tot slot