Geertruid van Wassenaer

Mijn beroep brengt met zich mee dat ik zeer heftige dingen zie. Voor veel slachtoffers is letterlijk de wereld vergaan. Maar waar anderen machteloos moeten toekijken, kan ik tenminste wat doen. Het is fijn als ik een cliënt na zo’n akelige gebeurtenis weer een beetje zie opkrabbelen en perspectief zie krijgen in de toekomst. Vooral als ik ouders en hun kind bijsta in een ernstige letselzaak, word ik iedere keer getroffen door de moedige manier waarop zij hiermee omgaan. 

Ik ben werkzaam in de advocatuur sinds 1986. Vanaf het begin heb ik mij bezig gehouden met verzekeringsrecht, aansprakelijkheid en schadevergoeding. Na vijftien jaar te hebben gewerkt bij Beer Advocaten, heb ik in 2014 samen met Evert Wytema mijn eigen kantoor opgericht. 

Naast mijn werk als letselschadeadvocaat ben ik als registermediator ingeschreven bij de Nederlandse Federatie van Mediators (MfN). Ook maak ik deel uit van de redactie van het tijdschrift Verkeersrecht, geef ik lezingen en doceer ik op mijn vakgebied. Verder ben ik van 2016 tot 2018 voorzitter geweest van de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA. Sinds 2022 ben ik lid van de Kamer voor Langlopende Letselschade Zaken.

Geertruid is lid van de LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten), staat ingeschreven als MfN register mediator en is aangesloten bij PEOPIL (Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers).

Lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten


Ingeschreven bij de Nederlandse Federatie van Mediators

Publicaties

  Dit artikel gaat over de bijzondere positie die fietsers en voetgangers in het verkeer innemen. Op grond van de billijkheid krijgen kinderen tot 14 krijgen automatisch 100 procent van hun schade vergoed. Vanaf 14 jaar krijgen fietsers en voetgangers 50 procent en moet voor het meerdere gediscussieerd worden. Dit artikel houdt een betoog – met een blik op Europese richtlijnen – om die leeftijdsgrens voor kinderen op te hogen en om de mogelijkheden voor een billijkkheidscorrectie ook in andere gevallen te verruimen.

   Dit artikel is een onderdeel uit een bespreking van de redactie van Verkeersrecht (waarin Geertruid van Wassenaer zitting heeft) van het regeerakkoord van 2017 en de relevantie daarvan voor de letselschadepraktijk.

    Een interview met Geertruid van Wassenaer over haar leven en werk, waarbij zij een warm pleidooi houdt voor slachtoffers die erkenning willen krijgen voor het leed dat hen is overkomen en voor invoering van het wetsvoorstel Affectieschade. (per 1 januari 2019 is dit inmiddels een feit).

     Een artikel van Geertruid van Wassenaer, waarin zij vanuit verschillende invalshoeken beschrijft waarin het geheim van een succesvolle mediation is gelegen.

      In dit artikel tracht Geertruid van Wassenaer een taboe te doorbreken, namelijk dat het seksleven van slachtoffers vaak sterk wordt gehinderd door het letsel dat zij hebben opgelopen. Dit zou beter bespreekbaar gemaakt moeten worden, zodat dit aspect kan worden meegenomen in het smartengeld dat slachtoffers toekomt.

       Dit artikel van Geertruid van Wassenaer dateert uit de tijd dat de deelgeschilprocedure nog niet was ingevoerd. Deze deelgeschilprocedure maakt het voor slachtoffers mogelijk de rechter te vragen een uitspraak te doen over een afgebakend probleem dat partijen verdeeld had: het deelgeschil. Het artikel geeft een beschrijving van deze procedure en van de toegevoegde waarde daarvan voor de praktijk.

        Als iemand door de fout van een ander komt te overlijden, komen de begrafeniskosten voor rekening van de aansprakelijke partij. In deze bijdrage gaat Geertruid van Wassenaer in op de vraag hoever de schadevergoedingsplicht van de verzekeraar strekt.

         Een beschrijving van de moeite en tijd die het soms kost om het proces verbaal van een aanrijding te bemachtigen. Helaas is in die situatie nog niet veel veranderd…

          Een bespreking van een wetsvoorstel over het verplicht stellen van mediation, alvorens de rechter te mogen benaderen door Geertruid van Wassenaer. Dit wetsvoorstel wordt voorlopig niet ingevoerd.

           Een bespreking door Geertruid van Wassenaer van een nog niet ingevoerd wetsvoorstel waarin ouders van kinderen langer de verantwoordelijkheid zouden moeten dragen voor onrechtmatig gedrag van hun kinderen dan onder het huidige regime het geval is. Geertruid is tegen invoering van dit voorstel.

           Verkeersrecht

           Terug naar het overzicht
           Geertruid van Wassenaer letselschade expert

           Geertruid van Wassenaer