Enquête ten behoeve van mediation

Geachte deelnemer, Onlangs hebt u met mij als mediator aan tafel gezeten. In het kader daarvan verzoek ik u een paar minuten van uw tijd om medewerking te verlenen aan mijn onderzoek naar de klant tevredenheid. Dit onderzoek wordt door het MfN verplicht gesteld voor geldige registratie. 

Wilt u de volgende vragen van het formulier beantwoorden? U kunt daarbij antwoord geven variërend van 1 zeer ontevreden tot 5 zeer tevreden. Kies 0 als het niet van toepassing is.

Vragen

Hoe tevreden bent u over: