Wetsvoorstel affectieschade

 

Op 6 april 2017 heeft de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel vergoeding affectieschade niet controversieel verklaard. Dit betekent dat het wetsvoorstel behandeld zal worden in de Tweede Kamer. De behandeling staat vooralsnog gepland voor week 19. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal het doorgaan naar de Eerste Kamer. Wordt het wetsvoorstel door beide kamers aangenomen, dan betekent dit dat mensen die hun dierbare verliezen, of zeer ernstig gewond zien raken, ook smartengeld kunnen krijgen.

Het vorige wetsvoorstel affectieschade is in 2005 gesneuveld in de Eerste Kamer. Onder meer de ANWB, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschadeadvocaten (LSA) maken zich al vele jaren sterk voor het wetsvoorstel affectieschade. Zij schreven voor de behandeling op 6 april gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze benadrukken hoe belangrijk affectieschade is voor de naasten die een dierbare verliezen of gewond zien raken.