Vliegramp Malaysia Airlines MH17 17-07-2014

De vliegramp met het toestel van vlucht MH17 staat voor altijd in ons geheugen gegrift.

Inmiddels is er in Nederland een kernteam gevormd van zes slachtofferadvocaten die zich bezighouden met de juridische afwikkeling van deze verschrikkelijke gebeurtenis. Evert Wytema is één van de leden. De advocaten van het kernteam treden op voor het merendeel van de Nederlandse nabestaanden (gerelateerd aan circa 160 slachtoffers) en een aantal buitenlandse families. Daarbij wordt ook samengewerkt met buitenlandse advocaten. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen de leden van het Kernteam en Slachtofferhulp Nederland, de Stichting Vliegramp MH17 en het Openbaar Ministerie.

Inmiddels is het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid beschikbaar. Het is de verwachting dat de juridische afwikkeling en het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding, mede door het onderzoeksrapport, in een stroomversnelling zal komen. Daarbij is het van belang dat er sprake is van een vervaltermijn van twee jaar na het ongeval voor het indienen van de claim bij Malaysia Airlines. Na die termijn - dus op 17 juli 2016 - komt het claimrecht van de nabestaanden op Malaysia Airlines te vervallen. Het Kernteam onderzoekt daarnaast de mogelijkheden om voor deze verschrikkelijke gebeurtenis andere partijen aansprakelijk te stellen (bijvoorbeeld pro-Russische rebellen, Rusland en/of Oekraïne). In dit proces vindt samenwerking plaats met een Amerikaans advocatenkantoor dat de nabestaanden heeft bijgestaan bij de afwikkeling van de Lockerbie-ramp in 1988.

Het Kernteam volgt de ontwikkelingen van het onderzoek door het Landelijk Parket/Joint Investigation Team op de voet. Daarover is het Kernteam ook in overleg met de betrokken officieren van justitie. In dat proces kunnen de nabestaanden door het Kernteam worden ondersteund.

Ons kantoor heeft ervaring met de juridische afwikkeling van eerdere vliegtuigongevallen. Die ervaring heeft ons geleerd dat de afwikkeling langdurig kan zijn, maar vaak leidt tot een acceptabele compensatie. Vanuit die ervaring willen wij u graag met raad en daad terzijde staan.

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met Evert Wytema (telefonisch: 023-8200690, 06-53696273; of per email: evert@vanww.nl).