Vliegramp Malaysia Airlines MH17 17-07-2014

 

De vliegramp met het toestel van vlucht MH17 staat voor altijd in ons geheugen gegrift.


Inmiddels is het bijna twee jaar geleden dat de ramp zich heeft voorgedaan. De afgelopen maanden is het kernteam van zes slachtoffer-advocaten druk geweest met het voeren van onderhandelingen met Malaysia Airlines en haar verzekeraars. Evert Wytema maakt onderdeel van het kernteam. Ons kantoor behartigt intussen de belangen van nabestaanden van 29 slachtoffers waaronder ook enkele Maleisische families. In totaal hebben nabestaanden van 182 slachtoffers zich bij de advocaten van het kernteam aangesloten. De hoop is dat er op korte termijn een regeling met Malaysia Airlines kan worden getroffen. Als dat niet mogelijk is zal er in Nederland een procedure moeten worden gestart vanwege het bestaan van de vervaltermijn van twee jaar.


Er vindt ook samenwerking plaats met buitenlandse advocaten. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen de leden van het kernteam en Slachtofferhulp Nederland, de Stichting Vliegramp MH17 en het Openbaar Ministerie.