Tips uit de praktijk: de inzittendenverzekering

 

Het einde van het jaar nadert. Een jaar waarin wij veel ellende voorbij hebben zien komen. Wij proberen iedereen die letsel heeft opgelopen te helpen. Helaas komen wij ook situaties tegen waarin wij mensen niet kunnen helpen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer iemand een verkeersongeval overkomt waarvoor niet iemand anders aansprakelijk kan worden gesteld. In principe dient u dan uw eigen schade te dragen. Wat veel mensen niet weten is dat u zich hiervoor kunt verzekeren door een inzittendenverzekering af te sluiten.

 

Wat?

Een inzittendenverzekering is een aanvullende verzekering die u naast uw gewone autoverzekering kunt afsluiten. Met een inzittendenverzekering bent u als bestuurder ook verzekerd voor schade als gevolg van een ongeval waarvoor niet iemand anders aansprakelijk kan worden gesteld.

 

Waarom?

De inzittendenverzekering is vooral van belang als de bestuurder zelf het ongeluk heeft veroorzaakt of als er geen schuldige kan worden aangewezen. Als de bestuurder hierdoor letsel  oploopt kan dit grote (financiële) gevolgen hebben. Iemand kan bijvoorbeeld (tijdelijk) niet meer werken. Bij een normale WA-verzekering (ook bij een Allrisk autoverzekering) wordt dergelijke schade niet vergoed. Met een inzittendenverzekering kunt u zich tegen dergelijke schade verzekeren.
De inzittendenverzekering geldt in principe voor alle inzittenden, dus zowel voor bestuurder als de passagiers. Passagiers zullen veelal ook onder de dekking van de WA-verzekering van de bestuurder of de WA-verzekering van de veroorzakende partij vallen.
De inzittendenverzekering kan dus het verschil maken tussen zelf met de schade blijven zitten en de schade kunnen verhalen bij een verzekeraar.

 

Welke verzekering?

Er zijn twee soorten inzittendenverzekering: schadeverzekering en ongevallenverzekering inzittenden

De ongevallenverzekering inzittenden keert een vast bedrag uit bij invaliditeit of overlijden door een verkeersongeval. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door de ernst van het letsel. Wanneer iemand bijvoorbeeld als gevolg van het ongeval voor 10 % invalide is geraakt, dan ontvangt degene 10% van een maximumvergoeding (meestal een bedrag tussen de € 20.000 en € 50.000).
Er wordt bij de ongevallenverzekering dus niet gekeken naar de werkelijke schade. Ook krijgt iemand geen smartengeld. De ongevallenverzekering geeft dus een beperkte dekking.

Bij een schadeverzekering inzittenden wordt de werkelijke schade van de inzittenden vergoed  tot een bepaald maximumbedrag. Dit maximum verschilt per polis (meestal maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis). De schade wordt op dezelfde manier afgehandeld als wanneer er wel een aansprakelijke partij is. Voor vergoeding komen onder andere in aanmerking: letselschade, schade aan bagage, verlies van arbeidsvermogen, smartengeld, derving van levensonderhoud en uitvaartkosten. De schadeverzekering inzittenden biedt dus een ruimere dekking dan de ongevallenverzekering inzittenden.

 

Hulp nodig?

Mocht u als inzittende slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval en vragen hebben over hoe u uw schade kunt verhalen, neem dan gerust contact met ons op.