Prinsjesdag 2016 en letselschade

 

Van cliënten die hun letselschadezaak afsluiten met een lumpsumuitkering krijgen wij regelmatig de vraag wat de fiscale consequenties daarvan zijn. Met Prinsjesdag zijn er nieuwe plannen aangekondigd op het gebied van vermogensbelasting. Deze plannen hebben ook gevolgen voor de afwikkeling van letselschadezaken.


Huidige situatie


De fiscus beschouwt de bedragen waaruit de schadevergoeding bestaat als netto bedragen. Dit betekent dat u de schadevergoeding niet bij uw belastbaar inkomen hoeft op te geven. Dit geldt ook voor de schadepost ‘verlies arbeidsvermogen’. Ook deze schadepost bestaat namelijk uit een nettobedrag. Wel kan de omvang van de schadevergoeding zodanig zijn dat u vermogensbelasting (box 3) moet betalen. Deze bedraagt in 2016 1,2%. Dit percentage is gebaseerd op een fictief rendement van 4%. Er is al langere tijd kritiek vanuit verschillende hoeken: de fictieve rendementsheffing sluit in veel gevallen niet goed aan op het daadwerkelijk ontvangen rendement.


Belastingplan 2017


Met Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat er plannen zijn om de vermogensbelasting te wijzigen. Het vermogen zal dan opgedeeld worden in drie schijven. Binnen de schijven wordt geschat welk gedeelte van het bedrag wordt belegd en welk gedeelte er op een spaarrekening staat. Die schatting is gebaseerd op landelijk gemiddelden. Iedere schijf krijgt op basis van de schatting een fictief rendement dat belast wordt met 30% inkomstenbelasting. Daarnaast wordt het heffingvrij vermogen wordt in 2017 verhoogd naar € 25.000,-. 


In het belastingplan 2017 is meer informatie te vinden. De miljoenennota meldt bovendien dat andere mogelijkheden verkend zijn. Wellicht dat er op termijn een systeem bestaat dat heffing over het werkelijke rendement mogelijk maakt.


Ons advies


Het is raadzaam om fiscale details (met betrekking tot de afwikkeling van uw letselschadezaak) te bespreken met een belastingadviseur, voordat u belastingaangifte doet.


Mocht u twijfelen over een aanbod van een verzekeraar om de letselschadezaak af te wikkelen, dan adviseren wij u uw zaak ter beoordeling voor te legen aan een letselschadeadvocaat.


Heeft u vragen over de afwikkeling van uw letselschadezaak? Onze advocaten staan u graag te woord.