International Aviation Law in Edinburgh

 

Op 20 mei 2016 heeft in Edinburgh (Schotland) het 9e Congres on International Aviation Law plaatsgevonden. Evert Wytema heeft dat congres bijgewoond. Het werd georganiseerd door het Institute of Air and Space Law van de McGill Universiteit uit Montréal (Canada) in samenwerking met PEOPIL, het samenwerkingsverband van Europese letselschadeadvocaten waarvan Geertruid van Wassenaer en Evert Wytema lid zijn.

Op het congres hebben diverse luchtvaartdeskundigen een presentatie gegeven over juridische actualiteiten (Verdrag van Montréal) en werd ingegaan op een aantal concrete zaken. Zo was interessant de bijdrage van een Amerikaanse advocaat over het aerotoxic syndrome (giftige gassen in vliegtuigen). Er was ook veel aandacht voor de afwikkeling van aanslagen op vliegtuigen, onder meer de Lockerbieramp uit 1988 met Flight103. Na 20 jaar werd aan de nabestaanden per slachtoffer 10 miljoen Amerikaanse dollars uitgekeerd door de staat Libië. De Amerikaanse advocaat Mitch Baumeister die in het team van slachtofferadvocaten heeft gezeten drukten de advocaten uit het MH17-team op het hart om vooral vasthoudend en geduldig te zijn bij het indienen van een claim op de Russische Federatie wegens staatsaansprakelijheid. Ook de aanslag met Flight 007 van Korean Airlines in 1983 dat door de Sovjet Unie uit de lucht werd geschoten, werd besproken.