Nieuws

Belang van mediaton in tijden van COVID

Belang van mediaton in tijden van COVID Communicatie is nu misschien wel belangrijker dan ooit. MfN-registermediators zijn extra hard nodig in deze tijd, waarin conflicten sneller (dreigen te) ontstaan tussen allerlei verschillende partijen.

LSA animatie

De LSA presenteert een duidelijke animatie over het belang van een goede letselschadeadvocaat.

De week van de Mediation

Het is deze week ‘De week van de Mediation’. Dit is een belangrijke week om mediation onder de aandacht te brengen.

Herstelcoaching en onderwijs

Veel jongeren met letsel kampen met problemen op school, vooral als het gaat om hersenletsel. Dit is heel vervelend en kan gevolgen hebben voor iemands toekomst. Soms is vertraging of achterstand te voorkomen door op tijd de juiste hulp in te schakelen. Onze onderwijsconsulent/herstelcoach Sabine kan hierbij helpen.

Minister wil mediation bevorderen

Minister Dekker wil mediation bevorderen. Dit licht hij uitgebreid toe in zijn brief aan de Tweede Kamer. Hij schrijft onder meer: "Er is niet alleen aandacht voor de juridische elementen, maar ook voor de achterliggende problemen. Daarmee is mediation één van de vormen van buitengerechtelijke geschilbeslechting met een (vergeleken met de andere vormen) grotere kans op duurzame oplossingen waarmee mensen echt geholpen.”

Vrijstelling vermogensinkomenbijtelling

De Tweede Kamer heeft zich voorgenomen slachtoffers vrij te stellen van de vermogensinkomenbijtelling (VIB). Dit zou eindelijk gerechtigheid betekenen voor slachtoffers die volledig afhankelijk zijn van het vermogen dat zij ontvangen om hun jaarlijkse schade te compenseren.

Radar: vermogensbelasting over letselschade-uitkering

Letselschadeslachtoffers sluiten hun zaak meestal af met één groot bedrag dat alle toekomstige schade moet dekken. Tegenover het bedrag staan concrete kosten, dus er kan niet gesproken worden van een 'vermogen'. Toch moeten slachtoffers vermogensbelasting betalen. Zowel de Vereniging van letselschade-advocaten (LSA), als Slachtofferhulp Nederland en het Verbond van Verzekeraars, vinden het onrechtvaardig dat de schadeuitkering niet vrijgesteld wordt van vermogensbelasting. Geertruid van Wassenaer sprak hierover met Tros Radar.